Samouczki SolidWorks

Samouczki te omawiają podstawowe koncepcje i terminologie SolidWorks. Proszę się zapoznać z informacjami dotyczącymi Konwencji .

Nowi użytkownicy oprogramowania SolidWorks, powinni na początek przejść przez 30-minutowy samouczek. Lekcje 1-3 omawiają tworzenie podstawowych części, operacji złożeń i rysunków. Wszystkie inne samouczki mogą być wykonywane w dowolnej kolejności.

30-minutowy
samouczek

Samouczki dla projektantów produktów konsumenckich

Samouczki dla projektantów maszyn

Samouczki dla projektantów form